Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Haltteri Oy (Y-tunnus: 0967836-0)
Mattilantie 1
11710 Riihimäki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Haltteri Oy
Ketjupäällikkö Tomi Pärssinen
(019) 7421 (vaihde)
Tomi.parssinen@rtv.fi

3. Rekisterin nimi

Haltteri Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoituksena on Haltteri Oy:n asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen, mainonta ja markkinointi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Syntymävuosi
– Tiliasiakkailla henkilötunnus
– Sukupuoli
– Osoite, postinumero ja –toimipaikka
– Puhelinnumero
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite

Yrityksen yhteyshenkilöiden kohdalla

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Yrityksen nimi
– Yrityksen Y-tunnus
– Asema työpaikalla
– Tehtäväalue yrityksessä
– Yrityksen toimiala
– Yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

6. Rekisteritetoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta lain sallimissa rajoissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuin erikoistapauksessa, jolloin lupa on aina kysytty ko. henkilöltä itseltään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.